Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Les 001 : GK: Kenmerken van deelbaarheid door 2, 5 en 10
Les 002: GK: Kenmerken van deelbaarheid door 4, 25, 100 en 1
Les 003: B: HR: een breuk delen door een natuurlijk getal
(Advertentie)
Breuken vermenigvuldigen met of delen door een nat. getal
Les 004: B: HR: een natuurlijk getal delen door een kommaget
(Advertentie)
Les 006: MK: RO: Plaatsbeschrijving en coördin.
Les 007: MK: MR: gelijkvormigheid, fig. vervorm.en patronen
Les 008: B: C: N of kget : dr N (? 25) tot op 0,001
(Advertentie)
Les 009: MMR: Omtrek en oppervlakte van een ruit
Les 011: Remediëring / Verrijking
Les 012: GK: Delers, gemeensch. del. en GGD
Delers en grootste gemeenschappelijke deler
Les 013: B: HR: een kommagetal del. dr. een nat. getal
Les 014: B: HR: percent nem. v.e. N getal en Kget. 0,001
Les 015: MMR: Maateenheden omzet.: lengte/opp./landmaten
Les 016:MMR:TP:O/opp:vk.rh.par,ruit/dr.
Les 017: MK: Vormleer: vlakke figuren construeren
(Advertentie)
(Advertentie)
Les 018: GK: Veelv., gem. veelv.en kgv
Veelvouden, kleinste gemeenschappelijk veelvoud
Les 019:B:C:N. get. del. dr. kommagetal (0,01) z rest
Les 020:B:HR:Volgorde van de bewerkingen
Hoofdrekenen : eigenschappen van bewerkingen
Les 021: B: HR: de vier hoofdbewerkingen met breuken
Breuken vermenigvuldigen met of delen door een nat. getal
Les 023: Toets: een schot in de roos!
Les 024: Remediëring / Verrijking