Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Filmpjes gemaakt door leerlingen van de Jonatanacademie
(Advertentie)
(Advertentie)
Hoe vind je de persoonsvorm in een zin?
(Advertentie)
Spelling : Aanhalingstekens (juf Hilde)
Java instellen voor Screenr.com (voor de juf)
Delers en grootste gemeenschappelijke deler
Veelvouden, kleinste gemeenschappelijk veelvoud
Breuken vermenigvuldigen met of delen door een nat. getal
Metend rekenen : Tijdsverschil berekenen
Metend rekenen : Oppervlakte van vierhoeken en driehoeken
(Advertentie)
(Advertentie)
Hoofdrekenen : delen door 10, 100 en 1000
Hoofdrekenen : eigenschappen van bewerkingen
Toepassingen : een breuk nemen van een getal
Toepassingen : prijsberekening (recht evenredige verhouding)
Toepassingen : inkoopprijs, verkoopprijs, winst, verlies