Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filmpjes gemaakt door leerlingen van de Jonatanacademie
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hoe vind je de persoonsvorm in een zin?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Spelling : Aanhalingstekens (juf Hilde)
Java instellen voor Screenr.com (voor de juf)
Delers en grootste gemeenschappelijke deler
Veelvouden, kleinste gemeenschappelijk veelvoud
Breuken vermenigvuldigen met of delen door een nat. getal
Metend rekenen : Tijdsverschil berekenen
Metend rekenen : Oppervlakte van vierhoeken en driehoeken
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hoofdrekenen : delen door 10, 100 en 1000
Hoofdrekenen : eigenschappen van bewerkingen
Toepassingen : een breuk nemen van een getal
Toepassingen : prijsberekening (recht evenredige verhouding)
Toepassingen : inkoopprijs, verkoopprijs, winst, verlies