Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Breuken op de getallenlijn plaatsen
(Advertentie)
Maaltafels oefenen : Geef enkel je voornaam in!
Bewerkingen oefenen op verschillende niveaus
(Advertentie)
Decimale getallen vermenigvuldigen met 100 (Notebook)
Vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 (Notebook)
Instructieposter : Kenmerken van deelbaarheid
Cijferen : x (grote getallen) (Notebook)
Maaltafels (per getal en met puntoefeningen)
Lengte, gewicht, inhoud, tijd (DARTS)
(Advertentie)
(Advertentie)
Breuken op de getallenlijn plaatsen
Gehele getallen uit een breuk halen
Breuken met gehele getallen oefenen
steek de rivier over-eenvoudige breuken oefenen
Breuken en kommagetallen plaatsen op getallenas
vergelijken, vereenvoudigen, optellen, aftrekken
Weegschaal : breuk, procent, kommagetal
Instructieposter breuken/procenten/decimale getallen