Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Breuken op de getallenlijn plaatsen
(Advertentie voor leraar of ouder)
Maaltafels oefenen : Geef enkel je voornaam in!
Bewerkingen oefenen op verschillende niveaus
(Advertentie voor leraar of ouder)
Decimale getallen vermenigvuldigen met 100 (Notebook)
Vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 (Notebook)
Instructieposter : Kenmerken van deelbaarheid
Cijferen : x (grote getallen) (Notebook)
Maaltafels (per getal en met puntoefeningen)
Lengte, gewicht, inhoud, tijd (DARTS)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Breuken op de getallenlijn plaatsen
Gehele getallen uit een breuk halen
Breuken met gehele getallen oefenen
steek de rivier over-eenvoudige breuken oefenen
Breuken en kommagetallen plaatsen op getallenas
vergelijken, vereenvoudigen, optellen, aftrekken
Weegschaal : breuk, procent, kommagetal
Instructieposter breuken/procenten/decimale getallen