Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Hoe werkt de onthoudmap? 

Zorg voor voldoende fiches (12.5cm X 20cm) en maak 4 onderverdelingen in een kleine ringmap. 

 

1)   maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag    

2) dinsdag en vrijdag    

3) woensdag

4) iedere 15 de van de maand

 
(Advertentie)
Op de kaartjes schrijf je de leerstof die je moet kennen.Steeds als je een nieuwe kaart hebt geschreven steek je die in vak 1.Er zullen steeds meer kaarten in vak 1 komen.De volgende dag herhaal je eerst de kaarten in vak 1.Dit is een dagelijkse controle, want de kaarten uit vak 1 worden iedere dag herhaald(7 dagen per week).Alle kaarten die je kent gaan naar vak 2.Daar worden ze alleen nog op dinsdag en vrijdag gecontroleerd. Vaker is niet nodig, want de leerstof zit immers al in je lange geheugen. De kaarten die je nog niet helemaal kent, blijven voorlopig in vak 1, waardoor ze automatisch herhaald worden.De volgende dag wordt vak 1 weer gecontroleerd. Alles wat je goed kent, gaat naar vak 2, de rest blijft in vak 1, tot de dag dat je ze wel onder de knie hebt; dan pas gaan die kaarten naar vak 2.Dezelfde procedure geldt voor vak 2.Wat je van vak 2 op de controle-dagen (dinsdag en vrijdag) kent, gaat naar vak 3 en dat wordt alleen nog maar op woensdag gecontroleerd.Wat je niet weet van vak 2 of vak 3, verhuist natuurlijk weer naar vak 1.
De procedure van de onthoudfiches is dus: kaarten die je kent verhuizen stapsgewijs van vak 1 naar vak 4, en worden daardoor minder herhaald.Kaarten die je niet blijkt te kennen, of niet helemaal kent, blijven in 1 of gaan weer terug naar 1 en worden dus vanzelf vaker herhaald omdat ze slecht in je geheugen zitten. Je ziet al dat dit systeem gebaseerd is op het invoeren van controlemomenten. Alleen door steeds even te controleren of je de stof kent, zal je geheugen dingen vasthouden.
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Voordeel van dit systeem:

- Je herhaalt niet te veel en niet te weinig.

- Je vermijdt dat je te laat herhaalt, zodat je   praktisch opnieuw zou moeten beginnen.

Uit de praktijk is bekend dat het volgen van dit eenvoudig systeem de leertijd tot de helft kan brengen.Op de noodzaak van het herhalen kan niet genoeg gewezen worden. Zonder herhalen kun je vrijwel niets onthouden! 

                      

VEEL SUCCES!!!Juf Tiny