Juf Tiny Centrumschool Beveren-Waas
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Les 001: GK: Romeinse cijfers en negatieve getallen
Les 002: B: Hoofdrekenen: bruto, tarra en netto
(Advertentie)
Les 003: B:HR: verm. en : met N en kgt tot op 0,001
Les 004: MMR: Herhaling: lengte en omtrek, gewicht en inhoud
Les 005: MMR: Toepassing: de schaal
(Advertentie)
Les 006: B: C: + en - met kgt tot 10 000 000
Les 007: B: HR: de vier hoofdbewerkingen tot 10 000 000
Les 008: MK: Vormleer: eigensch. van driehoeken en cirkels
(Advertentie)
Les 009: MMR: Afstand, tijd en snelheid
Les 011: Remediëring / Verrijking
Les 012: GK: Herhaling kgv, ggd en kenmerken van deelbaarh.
Veelvouden, kleinste gemeenschappelijk veelvoud
Delers en grootste gemeenschappelijke deler
Les 013: B: Hoofdrekenen: herhaling bewerkingen met breuken
Les 014: B: C: vermenigvuldigen en delen tot 10 000 000
Les 015: MMR: Tabellen en grafieken lezen en interpreteren
Les 016: MK: Ruimtelijke oriëntatie: herhaling
Les 017: GK: Proc. , breuken en kommagetallen tot op 0,001
(Advertentie)
(Advertentie)
Les 018:B:HR:herhaling bew. met kommagetallen tot op 0,001
Les 019: MK: MR: gelijkvormigheid en patronen
Les 020: MMR: Oppervlaktematen en landmaten
Les 021: MK: Vormleer: vierhoeken construeren
Les 023: Toets: een schot in de roos!
Les 024: Remediëring / Verrijking